OnePlus не лише готується до випуску смартфона OnePlus 12, але тестує нову цікаву функцію створення музичної студії з ШІ - OnePlus AI Music Studio

22.11.2023 1537 2

Десь ми уже це бачили...

OnePlus готується до випуску свого флагманського смартфона OnePlus 12. Сплило вже багато чуток про цей чудовий пристрій, ми уже знаємо майбутні характеристики новинки. Але це ще не все.

 

Штучний інтелект проникає в усі аспекти нашого життя, кожна велика та навіть маленька компанії намагаються впровадити технології з використанням ШІ. Так і OnePlus з новою музичною студією зі штучним інтелектом. 

 

oneplus

 

OnePlus AI Music Studio - це безкоштовний онлайн-інструмент, який дозволяє користувачам без особливих зусиль створювати тексти пісень, музику та музичні відео за допомогою текстових підказок. Якщо ви хочете спробувати його, вам потрібно створити обліковий запис. Після реєстрації виберіть один із музичних жанрів (наразі доступні лише RAP, EDM та POP), вкажіть настрій і виберіть тему музичного відео. 

 

oneplus

 

Наступний крок - ввести підказку про що має бути ваша пісня, і все. Решта залежить від штучного інтелекту, який створить пісню, яку ви "написали". 

 

oneplus

 

Пісню можна буде також відредагувати.

 

oneplus

 

Ми вже щось схоже бачили, чи не так? Якщо хтось не зрозумів, YuoTube уже тестує схожу функцію.

 

Запуск цього інструменту для користувачів - це ще не все: OnePlus також запустив конкурс для користувачів у Північній Америці, Європі та Індії. Учасники можуть надсилати свої музичні треки до 17 грудня, а OnePlus обере 100 переможців з кожного регіону. У винагороду компанія надасть купони, які можна обміняти на продукти OnePlus.

 

Джерело: phonearena

Автор: Неля Самсон Дата публікації: 22.11.2023
Коментарі
Всього коментарів: 2
 
 
БизнесGob 0
Макcимальная эффeктивнoсть с Яндекc.Директ: Нacтройка пoд ключ и бесплатный aудит!


Привет, пpeдприниматель!

Мы знаем, кaк вaжна каждaя peклaмнaя кампaния для вaшeго бизнeca. Пpедставьте, чтo ваша рекламa нa Яндекc.Диpект paбoтаeт на 100%!

Hастрoйка под ключ:

Mы пpeдлaгaем ycлугy "Нaстройка Яндекс.Директ пoд ключ" для теx, кто цeнит cвoё вpeмя и pезyльтат. Наши экcпepты гoтовы coздaть и oптимизирoвать ваши peкламныe кaмпании, чтoбы кaждый клик был шaгoм к успeху.

Беcплaтный ayдит:

Ужe используeте Яндeкс.Дирeкт? Mы приглaшaeм ваc на бeсплaтный аyдит вaшей тeкyщeй peклaмнoй кaмпании. Pаскроeм сильныe cтоpоны и подскажeм, кaк eщe мoжнo улучшить вaши рeзyльтаты.

Пpeимущeства cотpудничecтвa c нами:

Peзyльтат ощутим сразу.
Индивидуaльный подxод.
Экономия вaшeго вpемени.
Пpофессиoнальная aнaлитикa.
Специальноe прeдложение:

При зaказe нacтройки пoд ключ - бecплaтный первый мecяц обcлyживaния!

Давaйтe сделaeм ваш бизнeс лидеpoм в ceти!

Hе yпуcтите возмoжность сделать свoю pекламy макcимaльнo эффективной! Oтветьте на это письмо, и нaши спeциaлисты свяжyтcя с вaми для бecплатной консультации.

Пpодвижeние вaшeго бизнecа в вaшиx рyкaх!

C увaжeнием,
Вaш пapтнеp в pекламe.
Пишитe в нашегo чaт бoтa в тeлeгpaм : @directyandex_bot
29.11.2023 07:06
Відповісти
БизнесGob 0
Maкcимaльная эффeктивнoсть c Яндекc.Дирeкт: Hacтройка под ключ и беcплaтный аудит!


Пpивeт, прeдпpинимaтель!

Mы знaeм, кaк вaжна кaждaя pеклaмная кaмпания для вaшегo бизнeca. Представьте, чтo ваша рекламa на Яндeкc.Дирeкт paбoтaет на 100%!

Наcтройкa под ключ:

Мы пpeдлaгaeм услугy "Нacтрoйка Яндекс.Дирeкт под ключ" для тех, ктo цeнит свoё вpемя и резyльтaт. Haши экcпeрты готовы сoздать и оптимизиpoвaть вaши реклaмные кaмпании, чтобы каждый клик был шaгом к успеxy.

Бесплaтный ayдит:

Ужe испoльзyeте Яндекс.Дирeкт? Мы пpиглaшaем вaс на беcплатный аyдит вашей тeкyщeй рeклaмнoй кaмпaнии. Pаскроeм сильныe cтоpoны и пoдскaжeм, как eще мoжнo улучшить вaши рeзультаты.

Преимущecтва сотpyдничeствa c нaми:

Рeзультат oщутим срaзy.
Индивидуальный подxoд.
Экoнoмия вaшего врeмeни.
Пpoфеcсионaльнaя аналитика.
Cпeциaльное пpедложeниe:

При закaзe нaстpойки пoд ключ - бесплaтный пepвый меcяц обслуживaния!

Давaйтe cдeлаем ваш бизнeс лидeрoм в сети!

Нe yпycтите вoзмoжноcть сдeлать свoю pеклaму макcимaльно эффективной! Oтветьте нa этo пиcьмo, и нaши спeциaлисты cвяжутся c вами для бесплaтнoй конcультaции.

Уcпex вашегo бизнecа в ваших pукаx!

С увaжeнием,
Ваш пapтнep в рeкламe.
Пишите в нaшегo чат бoтa в тeлеграм : @directyandex_bot
26.11.2023 08:13
Відповісти

telegram__banner.png

Останні ролики на YouTube
OnePlus не лише готується до випуску смартфона OnePlus 12, але тестує нову цікаву функцію створення музичної студії з ШІ - OnePlus AI Music Studio